Voor bedrijven en ondernemers

Filosofie stimuleert een open geest. Lopen haalt je uit die muffe vergaderzalen. De combinatie is voorbestemd om te werken.

In Silicon Valley is men het er al een paar jaar over eens dat een filosoof unieke vaardigheden en attitudes meebrengt naar de werkvloer: analytisch denken om complexe materie te vereenvoudigen tot zijn grondslagen, synthetisch denken om op het eerste zicht conflicterende ideeën te verenigen, kritisch denken om er niet alleen voor te zorgen dat we de dingen juist doen maar ook dat we de juiste dingen doen …

Trailrunner en filosoof Wouter Trappers begeleidt je bij de zoektocht naar de juiste vraag om je business vooruit te helpen tijdens een trage duurloop:

  • Je bent een creatieve ondernemer, die bang is zijn edge te verliezen doordat je te veel opgeslorpt wordt door administratie, financieën of het proberen schaalbaar maken van je processen. Een filosoof met zijn een brede kennis over uiteenlopende thema’s van wetenschap en logica tot kunst en literatuur kan mee associatief denken om zo de creativiteit opnieuw te laten borrelen. Door bewust een zekere weirdness op te zoeken, zoekt je creativiteit een uitweg langs voorheen onbetreden denkpaden. Zo blijf je scherp.
  • Een filosoof is niet noodzakelijk vertrouwd met de gebruikelijke business concepten waar economen en marketeers mee doordrongen worden tijdens hun opleiding, en dat is een voordeel. Door bijvoorbeeld te blijven vragen naar de oorsprong van de missie van een bedrijf of waar dat immaterieel vast actief eigenlijk vandaan komt, moet je terug naar het waarom van je organisatie. Vervolgens kan je van daar terug na denken over cultuur, engagement, strategie, processen, …
  • De mens is een ‘homo ludens’, een spelend wezen. Tijdens het spel wordt er een soort vrijplaats gecreëerd waar de gebruikelijke regels van alledag niet gelden. Niet alles hoeft realistisch, haalbaar of betaalbaar te zijn. Maar we zijn het verleerd om te spelen. Door spelenderwijs aan de slag te gaan met serieuze zaken zoals bijvoorbeeld go-to-market strategie of proces optimalisatie slagen we er beter in om tot vernieuwende oplossingen te komen. Een filoloop kan zo’n vrijplaats zijn.

Selection_014

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close